Responsible Disclosure

Hoe kan ik een zwakke plek in een ICT-systeem van Ares IT melden (Responsible Disclosure)?

Een zwakke plek in een ICT-systeem van Ares IT, via het e-mailadres info@aresit.nl Meld de kwetsbaarheid voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. Zo kan Ares IT eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure.

Waar u aan moet denken bij Responsible Disclosure ?

Als u een melding doet van een kwetsbaarheid in een ICT-systeem, denk dan aan de volgende zaken:

  Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren. Zo kan Ares IT het probleem zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Bij ingewikkeldere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

  Laat contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) achter zodat Ares IT met u contact kan opnemen.

  Doe de melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid.

  Deel de informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen totdat het is opgelost.

  Ga verantwoordelijk om met de kennis over het beveiligingsprobleem. Verricht geen handelingen die verder gaan dan wat nodig is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

  Voldoet u bij uw melding aan deze voorwaarden? Dan verbindt Ares IT geen juridische consequenties aan de melding.

Maak geen misbruik van een zwakke plek in een ICT-systeem

Als u een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Bijvoorbeeld door:

  malware te plaatsen;

  gegevens in een systeem te kopiëren, wijzigen of verwijderen (een alternatief hiervoor is een directory listing maken van een systeem);

  veranderingen aan te brengen in het systeem;

  herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen;

  gebruik te maken van het zogeheten ‘bruteforcen’ van toegang tot systemen;

  gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.

Wat Ares IT doet bij Responsible Disclosure ?

Heeft u een melding gedaan van een zwakke plek in een ICT-systeem? Ares IT behandelt deze melding als volgt:

  U krijgt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging van Ares IT.

  Ares IT reageert binnen 5 werkdagen op uw melding. Deze reactie bevat een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

  Ares IT houdt u als melder op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.

  Ares IT lost het beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op, maar uiterlijk binnen 60 dagen. Ares IT zal samen met u bepalen of en hoe over het gemelde probleem wordt bericht. Berichtgeving vindt pas plaats nadat het probleem is opgelost.

  Ares IT biedt een beloning als dank voor de hulp.

  Ares IT behandelt uw melding vertrouwelijk. Ares IT deelt persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van u met derden. Behalve als dit wettelijk of door een rechterlijke uitspraak verplicht is. Ares IT kan, als u dat wilt, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.